EUROPAR BATASUNEKO ZUZENBIDEA (Derecho de la Unión Europea)

Zuzenbide Fakultatea (UPV/EHU) Facultad de Derecho

131 Taldea

 

PROGRAMA

Lehenengo ikasgaia: Europar Batasuna.

Jatorria eta egungo egituraketa.

Bigarren ikasgaia: Europar Batasunaren eskumenak.

Europar Batasunaren eskumenak: eskumen moetak, egikaritza ereduak eta atribuzio mekanismoak.

Hirugarren ikasgaia: Europar Batasunaren erakundezko sistema (I).

Europar Batasuneko erakundezko sistemaren azalpen orokorra. Europar Kontseilua. Europar Batasuneko Kontseilua.

Laugarren ikasgaia: Europar Batasunaren erakundezko sistema (II).

Europako Batzordea. Europako Parlamentua. Europar Batasuneko Justizi Auzitegia (8. ikasgaia). Europar Batasunaren finantziazioa eta Kontuen Auzitegia. Europako Banku Zentrala. Europar Batasuneko beste organu batzuk.

Bosgarren ikasgaia: Europar Batasuneko zuzenbidearen iturri sistema.

Jatorrizko zuzenbidea. Zuzenbide eratorria: ekintza lotesleak (tipiko eta atipikoak) eta ekintza ez lotesleak. Europar Batasuneko konbentziozko zuzenbidea eta zuzenbide gehigarria. Europako kanpo eta segurtasun politiketatik eratorritako ekintzak.

Seigarren ikasgaia: Europar Batasuneko ordenamendua eta ordenamendu estatala: harremana arautzen duten printzipioak.

Europar Batasuneko zuzenbidearen autonomia printzipioa. Eragin zuzenaren printzipioa. Europar Batasuneko zuzenbidearen lehentasunezko printzipioa. Interpretazio egokituaren printzipioa. Estatu-Zuzenbidearen erakundezko autonomiaren printzipioa. Estatu kideen erantzukizun patrimoniala Europar Batasuneko zuzenbidea ez betetzeagatik.

Zazpigarren ikasgaia: Oinarrizko eskubide eta askatasunak Europar Batasuneko ordenamenduan.

Askatasun publikoak eta klausula antidiskriminatorioak. Europar Batasuneko herritartasunari loturiko eskubideak. Europar Batasunak aitorturiko eskubideak: eskubideak printzipio orokor bezala eta Oinarrizko Eskubideen Karta. Giza Eskubideen Europako Hitzarmenarekiko atxekimendua.

Zortzigarren ikasgaia: Europar Batasuneko jurisdikzio-sistema.

Sarrera. Europar Batasuneko Justizi Auzitegia: antolaketa eta funtzionamendua. Europar Batasuneko Justizi Auzitegiaren aurrean jarri daitezkeen helegiteak. Epaile nazionala eta Europar Batasuneko zuzenbidea. Benetako babes judiziala eta behin behineko neurriak.

Bederatzigarren ikasgaia: Europar Batasuneko politikak eta ekintzak

Barne merkatua eta beste politika batzuk. Bereziki askatasun, segurtasun eta justizi esparrua.

Hamargarren ikasgaia: Europar Batasunaren kanpo ekintza, kanpo politika eta segurtasun politika amankomuna.

Europar Batasunaren kanpo ekintza. Kanpo politika eta segurtasun politika amankomuna.

BIBLIOGRAFIA:

 • ALONSO GARCÍA, Ricardo, Sistema jurídico de la Unión Europea, Civitas / Thomson Reuters, Madrid, 2014 (4ª ed.).
 • CRAIG, P. y DE BÚRCA, G., EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford University Press, Oxford/New York, 2011, 5ª ed.
 • DÍEZ-PICAZO, L.M., El constitucionalismo de la Unión Europea, Madrid, 2002.
 • DÍEZ-PICAZO, L.M., La naturaleza de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 2009.
 • GARCÍA URETA, Agustín, Derecho de la Unión Europea. Parte General, Parcial Pons, Madrid, 2013.
 • JAUREGUI, G., UGARTEMENDIA, J.I., ZELAIA, M. (koord.), Europar Batasuneko Zuzenbideari buruzko Eskuliburua, IVAP, 2009.
 • LENAERTS, K. y VAN NUFFEL, P., European Union Law, Sweet & Maxwell, London, 2011, 3ª ed.
 • LENAERTS, K. & VAN NUFFEL, P. Constitutional Law of the European Union, 2ª ed., Thomson, London, 2005.
 • MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2016 (9ª ed.).
 • SARMIENTO, Daniel, El Derecho de la Unión Europea, Marcial Pons, Madrid, 2016.

 

TESTUAK ETA JURISPRUDENTZIA

 • ALONSO GARCÍA, Ricardo, Derecho de la Unión Europea. Textos y materiales, Thomson Reuters, Madrid, 2010.
 • ALONSO GARCÍA, Ricardo y muñoz guijosa, Mª Astrid, Tratados y legislación institucional de la Unión Europea, Civitas, 7ª ed., 2013.
 • DÍEZ-HOCHLEITNER, J. y MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., Derecho de la Unión Europea. Textos y Comentarios, MacGraw-Hill, Madrid, 2001.
 • GEIGER, R., KHAN D.E., y KOTZUR, M., European Union Treaties, Hart Publishing, Oxford, 2014.
 • MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. y URREA CORRES, M. (ed.), Tratado de Lisboa y versiones consolidadas de los Tratados de la Unión Europea, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2012.
 • TIZZANO, A. (dir.), Trattati dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano, 2014.
 • UGARTEMENDIA, J.I. y BENGOETXEA, J., “Breves apuntes sobre las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 33, 2014, pp. 443-479.[1]

 

[1]  Hitzarmenen eta baita Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Kartaren azken bertsioa ikusteko [DOUE, 2016ko ekainaren 7koa (2016/C 202/01)], adbz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC